LOGGAN

Lidingö Golfrestaurang

Alla, även icke-golfare, är varmt välkomna.
Öppet året runt

Allmän information gällande Covid-19:

Vi på Lidingö Golfrestaurang följer löpande folkhälsovårdsnämndens riktlinjer för att göra våra gästers besök så säkert som möjligt. Vi har rutiner för hur vi ska förhindra smittspridningen av covid-19 bland våra gäster och gör regelbundna riskbedömningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi förutsätter även att alla gäster tar eget ansvar och endast besöker restaurangen om ni är friska samt symptomfria. Tvätta gärna era händer innan ni går upp i restaurangen och tänk på att hålla avstånd vid eventuell köbildning.

Då vi har salladsbuffé samt en rätt på buffé erbjuder vi både handsprit och vinylhandskar. Även vid kaffebuffén finns det en station med handsprit. På vår altan har vi rest ett tält med 16 rymligt och luftigt placerade sittplatser. Tältet är tänkt att fungera för er som gärna vill besöka oss, men inte vill sitta inomhus. Tältet är uppvärmt men kräver ändå jacka på. 

Rådande regler gällande servering – Folkhälsomyndigheten
Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen började gälla 1 juli 2020. I anslutning till lagen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2020:37] om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Föreskrifterna innebär bland annat följande:

  • Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället

  • Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

  • För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att − sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och − antalet besökare i ett och samma sällskap uppgår till högst fyra personer. Om den grupp som besöker serveringsstället uppgår till fler än fyra besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst fyra besökare i varje.

  • Den som driver ett serveringsställe ska erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
LOGGAN

Öppettider

Kontakt