LOGGAN

Lidingö Golfrestaurang

Alla, även icke-golfare, är varmt välkomna.
Öppet året runt

Allmän information gällande Covid-19:

Vi på Lidingö Golfrestaurang följer löpande folkhälsovårdsnämndens riktlinjer för att göra våra gästers besök så säkert som möjligt. Vi har rutiner för hur vi ska förhindra smittspridningen av covid-19 bland våra gäster och gör regelbundna riskbedömningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi förutsätter även att alla gäster tar eget ansvar och endast besöker restaurangen om ni är friska samt symptomfria. Tvätta gärna era händer innan ni går upp i restaurangen och tänk på att hålla avstånd vid eventuell köbildning.

Då vi har salladsbuffé samt en rätt på buffé erbjuder vi både handsprit och vinylhandskar. Även vid kaffebuffén finns det en station med handsprit.

Rådande regler gällande servering – Folkhälsomyndigheten (Uppdaterat 4/7-21)

1 § Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att trängsel ska undvikas på de inom- och utomhusytor som besökare har tillträde till. Åtgärderna ska vidtas utifrån lokalens utformning, antalet besökare och omständigheterna i övrigt på serveringsstället. (HSLF-FS 2020:70)

Allmänna råd Lämpliga åtgärder för att undvika trängsel kan exempelvis vara att – begränsa det totala antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället, – möblera om eller på annat sätt skapa utrymme, – markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och – använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem. (HSLF-FS 2020:70)

2 § Servering av mat eller dryck får endast ske till besökare som sitter vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned. (HSLF-FS 2020:70)

2 a § När konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned. (HSLF-FS 2020:70)

3 § För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att − sällskap kan hålla minst en meters avstånd från andra sällskap, och − antalet besökare i ett och samma sällskap som sitter inomhus uppgår till högst åtta personer. Om den grupp som besöker serveringsstället och sitter inomhus uppgår till fler än åtta besökare ska den som driver serveringsstället dela upp gruppen i sällskap med högst åtta besökare i varje. Med sällskap avses gruppering av besökare som sitter ned tillsammans på serveringsstället. (HSLF-FS 2021:56)

LOGGAN

Öppettider

Kontakt